Vilkår og betingelser

VÅRT TILBUD
Damsgård Apartments tilbyr leie av møblerte og fullt utstyrte leiligheter med ukentlig rengjøring og skift av håndklær og sengetøy. Alle leiligheter har separat(e) soverom, integrert stue og kjøkken med alle hvitevarer, flislagt bad og privat balkong. Produktet er tilpasset firmaleietakere og private for døgn- og månedsleie.

AVBESTILLING- OG ENDRINGSFRIST
Avbestillinger og endringer i bookingen må meddeles skriftlig. Avbestilling, forkorting eller forlengelse av leieforholdet må skje minimum 2 (to) uker i forkant av når endringen/kanselleringen skal tre i kraft. Ved senere avbestilling vil inntil 2 (to) uker belastes kunden. Ved forkorting av leieforholdet vil fremforhandlede rabatter kunne falle bort eller bli redusert. Forhåndsbetalt leie som overstiger betalingspliktig beløp vil bli tilbakeført.

INNSJEKK
Våre innsjekkstider er fra kl. 15:00 til 21:00. Sen innsjekk kan ikke garanteres og må avtales på forhånd. Damsgård Apartments tar et timegebyr på 200 NOK per påbegynt time mellom kl. 21.00 og 23.00 og et timegebyr på 450 NOK per påbegynt time etter kl. 23.00 for sen innsjekking.

BETALINGSBETINGELSER
Dersom ikke annet er avtalt vil leiebeløpet trekkes fra gjestens kredittkort opptil 14 dager før ankomst. Kredittkort som brukes ved betaling må fremvises ved innsjekk sammen med gyldig legitimasjon.

DEPOSITUM
Evt. depositum betales inn til konto eller reserveres på kort ved innsjekk og betales tilbake ved utsjekk. Ubetalt leie og/eller skader og mangler i leiligheten forårsaket av gjesten trekkes fra depositumet.

FORCE MAJEURE
Hendelser utenfor Damsgård Apartments herredømme, som f. eks. brann, manglende leveranse, vannskade, naturkatastrofer o.l., gir Damsgård Apartments retten til å heve avtalen uten erstatningsplikt.

GENERELT
Bestiller er ansvarlig for uoppgjorte regninger fra gjester. Damsgård Apartments påtar seg ikke ansvar for leietakers private eiendeler. For at eventuelle klager skal bli tatt i betraktning, må de fremsettes så snart det blir anledning til det.

Leietaker står ansvarlig for eventuelle skader eller mangler som påføres stedet som følge av uaktsomt eller forsettlig opptreden. Leietaker er også ansvarlig for nøkler og eiendeler i leiligheten. Leietaker skal sette seg inn i husregler ved innsjekk og følge disse. Leietaker vil bli belastet for skader, tap eller mangler i enheten denne avtalen gjelder.

Alle gjester må følge husreglene som er å finne i husmanualen i leiligheten. Dette innebærer (men er ikke begrenset til) å holde alminneling ro/avstå fra høyelyder/musikk mellom kl. 22.00 og 09.00, å overholde forbudet mot fest/større selskaper i leiligheten og byggets fellesarealer, å holde leiligheten, balkongen/terrassen og byggets fellesarealer ryddig og i god stand, å benytte søppelhåndteringssystemet korrekt og å holde dører til fellesområdene låst. Grilling er ikke tillatt på eiendommen. 

Vask ved utsjekk, og en gang i uken ved opphold over 10 dager, er inkludert i leieprisen. Leietaker forventes å holde leiligheten ryddig, ta ut søppel i henhold til instruksjoner og ta oppvasken. Ved utsjekk skal oppvask settes i oppvaskmaskinen og maskinen startes.

Alle leiligheter og fellesområder er røykfrie. Vi ber deg respektere dette med hensyn til bl. a. allergikere. Mislighold av dette vil bli belastet leietaker med kostnaden for rens osv. Dyrehold i leilighetene er ikke tillatt uten spesiell avtale om dette.

Dersom gjesten begår vesentlige brudd på denne avtalen, norsk lov eller våre husregler, vil Damsgård Apartments heve avtalen og gjesten plikter å flytte ut av leiligheten. Enhver aktivitet som støtter kriminelle handlinger vil bli vurdert på samme måte. Allerede betalt husleie vil ikke bli refundert. Merk at vi belaster kunden for hver mistet nøkkel/parkeringskort med kr. 500.